Om klinikken

1. maj 2019 blev klinikken overtaget af Speciallæge 

Henriette Hvide Jensen. Sekretær/sygeplejerske Bente fortsætter.

Klinikken har de samme telefonnumre og indtil videre samme mailadresse og hjemmeside som tidligere.

Gynækologisk Klinik Helsingør varetager alle gynækologiske problemstillinger undtagen ufrivillig barnløshed.

 

klinikbillede

Kort om Henriette Hvide Jensen.

Jeg har arbejdet i gynækologien siden 2006 og har taget min speciallægeuddannnelse på Herlev, Hvidovre og Næstved sygehus. Jeg forlader en stilling som almen gynækolog på Holbæk Sygehus, hvor jeg bl.a. havde funktion i regionsklinikken for vulvalidelser, urogynækologisk team og almen gynækologisk team. Jeg har en bred faglig viden og har sideløbende med min faste stilling været assisterende speciallæge hos gynækolog Birgit Arentoft’s i Herlev siden 2015.

Jeg deltager af og til i udarbejdelse af nationale guidelines for Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik. For at vedligeholde og opnå ny viden deltager jeg jævnligt i møder og konferencer. Jeg glæder mig til at være gynækolog i Bramstræde og byder alle patienter velkommen. 

mvh Henriette Hvide Jensen.

 

Uønsket gravid.

Direkte telefon hele dagen i vores åbningstid kun til bestilling af tid vedrørende uønsket graviditet: tlf. 29 70 85 74

 

Klinikken er akkrediteret i 2016 og afventer ny akkreditering.

Akkrediteret!
25. oktober 2016 havde vi besøg af akkrediterings-teamet og vi fik ros:

Klinikken består af en speciallæge i gynækologi samt en sygeplejerske, der primært har sekretæropgaver. Klinikken har arbejdet yderst målrettet og meget konstruktivt med akkrediteringsprocessen, men klinikken har også tidligere haft stort fokus på kvalitet i patientarbejdet.

Der er gennemført survey med et særdeles flot resultat, hvor alle indikatorer er helt opfyldt (HO).

 

 

 

 

 

Hjemmesiden opdateret sidst 14. april  2019

Udskriv